Användarvillkor

KT Kommunarbetsgivarnas webbsidor och tillhörande material är skyddade genom upphovsrättslagen och andra regler och bestämmelser om upphovsrätt. Rättigheterna till webbplatserna och det material som publiceras på den hör till KT Kommunarbetsgivarna eller andra aktörer som nämns i samband med materialet.

Den som använder KT Kommunarbetsgivarnas webbsidor förbinder sig att följa gällande användarvillkor.

Ansvarsbegränsning

KT Kommunarbetsgivarna sörjer för att både det innehåll som organisationen producerar och länkarna är uppdaterade. KT Kommunarbetsgivarna ansvarar ändå inte för skada som eventuella fel eller bristfälligheter i innehållet på webbplatserna orsakar användaren eller tredje part. KT Kommunarbetsgivarna ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador till följd av användning eller tolkning av webbplatserna och inte heller för dess lämplighet och ändamålsenlighet för något visst syfte.

KT Kommunarbetsgivarna ansvarar inte för skada som föranleds av avbrott  till exempel på grund av servicearbete, tekniska fel eller andra motsvarande orsaker och inte heller för eventuella avbrott i teleförbindelser eller på Internet.

KT Kommunarbetsgivarna ansvarar inte heller för material som publicerats av tredje part och länkats till webbplatserna.
 
KT Kommunarbetsgivarna förbehåller sig rätten att utan förhandsmeddelande ändra användarvillkoren för sina webbsidor och sidornas tillgänglighet, layout, innehåll och tjänster. KT Kommunarbetsgivarna kan också avbryta tillhandahållandet av tjänsten under service- och uppdateringsåtgärder.

Upphovsrätt och länkar

Användaren får inte använda innehållet på webbsidorna (bilder, fotografier, texter, nätpublikationer, datafiler o.d.) eller sprida upphovsrättsskyddat material utan rättsinnehavarens tillåtelse.

Det är tillåtet att länka andra webbplatser till webbsidorna förutsatt att källan nämns i sammanhanget. En länkad webbplats måste öppnas i ett nytt fönster utan ramar. Andra typer av länkar är förbjudna utan rättsinnehavarens tillåtelse

Användning av personuppgifter

KT Kommunarbetsgivarna följer personuppgiftslagen i hanteringen av personuppgifter.
 
En registerbeskrivning för nätbokhandeln finns på webbsidan för tjänsten.
 
I övrigt samlas inga personuppgifter in om webbanvändarna. E-postadresser eller andra kontaktuppgifter begärs endast av den som skickar frågor eller respons och av den som beställer nyhetsbrev. Vi ber då om adresserna för att kunna svara på responsen eller skicka nyhetsbreven.
 
För utvecklingen av webbtjänsten samlas allmänna statistiska uppgifter in om användningen av tjänsten.

Respons

Du kan ge respons om innehållet på webbplatsen med hjälp av responsformuläret. Formuläret finns under menyn Om KT.