Ohje
Näyttelijät

Luottamushenkilöpäivät 30.–31.7.2022

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen koulutussopimuksen 4 §:n mukaan teatteri voi lähettää luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä ja/tai työsuojeluvaltuutettuna toimivan näyttelijän osapuolten hyväksymiin koulutustilaisuuksiin kuukausipalkkaa vähentämättä.

Koulutukseen osallistumisessa tulisi huomioida, että aika on näyttelijälle palkalliseen työvapaaseen rinnastuvaa aikaa. Teatteri korvaa kurssista aiheutuneet suoranaiset kustannukset enintään viideltä työpäivältä näytäntövuodessa. Matkakustannusten korvaus ja päiväraha suoritetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyy Näyttelijäliiton luottamushenkilöpäivät 30.–31.7.2022 Suvirannassa Savonlinnassa koulutussopimuksen 4 §:ssä tarkoitetuksi koulutukseksi.