Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa

Oppaassa kerrotaan johtamisen mallista, joka lähtee kuntastrategiasta ja päätyy henkilöstötuottavuuden kautta asiakkaan ja kuntalaisen saamaan hyötyyn, terveeseen talouteen ja palveluiden vaikuttavuuteen.

Strategista työhyvinvointia ja tuottavuutta kehitettiin Etelä-Savon Työhyvinvointiakatemia -hankkeessa, jossa olivat mukana muun muassa Enonkosken, Juvan, Kangasniemen ja Sulkavan kunnat.

Julkaisu on tarkoitettu työvälineeksi johdolle ja päättäjille sekä henkilöstöammattilaisille tulevaisuuden kunnan rakentamiseksi. Julkaisun käsikirjoituksen on koonnut Ossi Aura Ossi Aura Consulting Oy:stä. Opas julkaistiin KT:n henkilöstöjohtamisen hyviä käytäntöjä esittelevässä julkaisusarjassa.

Voit myös tilata painetun julkaisun

Julkaisuvuosi:
2017
Julkaisu on ilmainen