Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas

Sisällöltään ja ilmeeltään päivitetty Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas on ilmestynyt. Se korvaa vuonna 2008 ilmestyneen oppaan.

Opas sisältää tietoa työsuhteen alkamisesta, päättymisestä ja lomauttamisesta sekä keskeisistä työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Voit myös tilata painetun julkaisun

Julkaisuvuosi:
2015
Julkaisu on ilmainen