Ohje
Muusikot

Kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvaukset sekä mediapalkkiot (radio- ja televisiointi, striimaus, tiedotustoiminta) 1.12.2018 lukien

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Suomen Muusikkojen Liitto ry ovat sopineet soitin- ja pukukorvauksista 1.12.2018–30.11.2019 liitteestä 1 ilmenevällä tavalla sekä mediapalkkioista 1.12.2018–30.11.2019 liitteestä 2 ilmenevällä tavalla.

Soitin- ja pukukorvausten sopimuskauden kustannusvaikutuksen mukainen korotus kohdistettiin sellon soitinkorvauksen korottamiseen. Muiden soittimien korvaukset sekä pukukorvaukset pidettiin ennallaan.

Mediapalkkiot korottuvat sopimuskauden kustannusvaikutuksen mukaisesti. Osapuolet ovat todenneet soveltamisohjeena sopimuskohtaan 2 (striimauspalkkiot), että esityksen suoratoistoa sisäverkkoa koskevat säännökset soveltuvat, jos työnantaja on pyrkinyt käytettävissä olevin keinoin varmistamaan sen, että esitys ei näy internetissä. Osapuolet ovat sopineet myös, että kaupungilla on oikeus tallentaa lyhyitä otteita kaupunginorkesterien esityksistä ja käyttää niitä määräajan kaupungin omassa tiedotustoiminnassa ja orkesterin markkinoinnissa (sopimuskohta 3). Näistä tallenteista ei makseta korvausta.

Liitteet   

  1. Työehtosopimus kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvauksista 1.12.2018–30.11.2019
  2. Sopimus mediapalkkioista 1.12.2018–30.11.2019