Lausunto
162/04.01.00/2023
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamiseksi

KT on osallistunut hallituksen esityksen valmisteluun työryhmässä. KT:lla ei ole huomautettavaa esityksiin, ja se pitää muutoksia kannatettavina. 

Hallituksen esityksen tavoitteena on työeläkelainsäädännön ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittäminen ja täsmentäminen. Esitykset koskevat sähköisen työeläkeotteen edistämistä, eläkelaskennan yksinkertaistamista palkattomien aikojen osalta, Eläketurvakeskuksen valvonnan sekä tilasto-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiedonsaantioikeuksia ja apurahansaajien työtulon tarkistamista. Lisäksi ehdotetaan muutoksia, joiden tarkoituksena on korottaa eläkelaitoksen työkyvyttömyyseläkkeen rahastointivastuuseen liittyvää ansiorajaa sekä siirtää syksystä 2026 alkaen annettavien eläkeikärajoja koskevien asetusten antamisen takarajaa kuukaudella. Työeläkelakeihin ehdotetaan lisäksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää lausuntomahdollisuudesta.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on ollut mukana hallituksen esitystä valmistelleessa työryhmässä. KT:lla ei ole huomautettavaa esityksiin ja pitää muutoksia kannatettavina. 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Johtava eläkeasiantuntija Juha Knuuti


 

Juha Knuuti

johtava eläkeasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2201
Matkapuhelin:
+358 50 304 8070
Sähköposti:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT