Lausunto
23/04.01.00/2022
Työ- ja elinkeinoministeriölle
VN/33905/2021

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kannattaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamista hallituksen esityksen mukaisesti siten, että työ- ja elinkeinotoimisto voisi tarjota yritykselle valmennusta työntekijän palkkaamisessa ja työnantajavalmiuksien kehittämisessä. Valmennus olisi siihen osallistuville yrityksille maksutonta ja valtion rahoittama palvelun hinta katsottaisiin yrityksen de minimis -tueksi.

KT kannattaa esityksen tavoitetta lisätä työnantajayritysten määrää ja mikroyritysten kasvua. KT pitää mahdollisena, että ehdotettu muutos voi madaltaa yksinyrittäjien ja mikroyritysten rekrytointikynnystä ja sitä kautta nostaa työllisyysastetta. Ulkopuolinen tuki ja ohjaus voi vähentää koettua riskiä liittyen ensimmäiseen rekrytointiin, erityisesti yksinyrittäjillä. 

KT kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ehdotetun muutoksen johdosta ei esitetä lisättäväksi työllisyysmäärärahoja, vaan toiminta rahoitettaisiin kohdentamalla uudelleen olemassa olevia resursseja. On huolehdittava siitä, että olemassa olevien TE-palveluiden laatu ei kuitenkaan heikkene esitetyn uuden, pysyväksi ehdotetun toimintamallin johdosta.

Valmennuksen harkinnanvaraisuus jää esityksessä epäselväksi, esimerkiksi millä kriteerein valmennukseen päästään ja kuka harkinnan/päätöksen valinnasta tekee. Kriteereitä on syytä tarkentaa ja/tai seurata valmennuksen vaikuttavuutta ja kohdentumista eri työnantajayritysten kesken, jotta voidaan varmistaa palvelun saatavuus tasapuolisesti sitä tarvitseville valtakunnallisesti.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT
Neuvottelupäällikkö Anna Kukka
 

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT