Lausunto

KT:n ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yhteinen kannanotto nykyisen koulutuksen korvaamisesta annetun lain (1140/2013) mukaisen koulutuskorvausmahdollisuuden säilyttämisen puolesta

Kyseinen laki on ollut voimassa vuodesta 2013 lukien ja sen tarkoituksena on ollut parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen heidän ammatillista osaamistaan kehittävää koulutusta. Lain tarjoamaa mahdollisuutta on niin kunnallisella kuin myös kirkon sektorilla käytetty laaja-alaisesti.

Viimeisimpien tietojen mukaan 63 % seurakunnista on hakenut vuosittain koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastolta. Tämä tarkoittaa noin 10 000 kirkon palvelussuhteessa olevaa henkilöä. Kuntasektorilla tätä mahdollisuutta ovat käyttäneet vuosittain lähes kaikki kunnat, yhteensä 305 kappaletta (98.7 %). Vuonna 2021 kuntien saama koulutuskorvaus oli noin 7.4 M€.

Nykyinen koulutuskorvausjärjestelmä on olennainen ja välitön keino julkisen sektorin työnantajille tukea ja kehittää henkilön ammatillista osaamista, minkä vuoksi nykyinen koulutuskorvausmahdollisuus on säilytettävä laissa.

Kunnilla ja seurakunnilla on mahdollisuus saada suoraa välitöntä tukea koulutuskulujen kattamiseen, millä on olennaista merkitystä koulutukseen hakeutumiselle. Kuntien ja seurakuntien taloudellinen tilanne on tiukka ja lähivuosien aikana niihin ei ole helpotusta tulossa. 

Työnantajien koulutuskorvaukseen ja -vähennykseen käytettäviä resursseja ei pidä kohdentaa uudelleen julkisen sektorin työnantajien kustannuksella. Nykyisellä koulutuskorvausmahdollisuudella parannetaan niin kunnissa kuin seurakunnissa tuottavuutta ja tuloksellisuutta sekä työelämän laatua.

Toimitusjohtaja Markku Jalonen
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT      

Työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen
Kirkon työmarkkinalaitos

Mertzi Bergman

osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2270
Matkapuhelin:
+358 50 408 8076
Sähköposti:
Mertzi.Bergman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT