Lausunto
159/04.01.00/2021
Opetushallitukselle
Asia:OPH-1667-2021

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat

KT Kuntatyönantajat kiittää mahdollisuudesta lausua ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnonosista. 

Palautteemme koskee yleisesti kaikkia yto-aineiden osaamiskokonaisuuksia ja KT Kuntatyönantajat ei ota kantaa tutkinnonosien sisältöihin. Tutkinnon osia uudistettaessa on pidettävä huoli eri toisen asteen koulutusmuotojen välisen yhteistyön mahdollistamisesta. On tärkeää, että yhteisten tutkinnonosien sisällöt tukevat valinnaisuutta ja liikkumista toisen asteen opintojen eri koulutusmuotojen välillä ja ne tukevat mahdollisuuksia jatkaa tarvittaessa opintoja korkeakoulutuksessa. 

KT KUNTATYÖNANTAJAT
Sanja Mursu, osaamisen kehittämisen asiantuntija

Sanja Mursu

osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2093
Matkapuhelin:
+358 40 515 9978
Sähköposti:
sanja.mursu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT