Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä

Työsuojelun yhteistoiminta tarkoittaa työnantajan ja työntekijöiden tekemää yhteistyötä työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Lainsäädäntö sekä yhteistoiminnasta tehdyt sopimukset ohjaavat yhteistyötä.

Yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoimintasopimus vastaa työturvallisuuslain, työterveyshuoltolain ja työsuojelun valvontalain nykyisiä määräyksiä. Siinä otetaan myös huomioon kunta-alalla käynnissä oleva rakennemuutos.

Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja korvauksesta on sovittu erillisellä virka- ja työehtosopimuksella.

Työsuojelun yhteistoimintakausi on nelivuotinen

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön eli työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen toimikausi kestää neljä vuotta.

Kunnan ja kuntayhtymän työsuojelun yhteistoimintaorganisaation rakenne sovitaan paikallisesti.

Työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään ensisijaisesti välittömässä yhteistoiminnassa työpaikoilla. Laajakantoisemmat ja yleisemmät asiat käsitellään edustuksellisessa työsuojelutoimikunnassa tai vastaavassa yhteistoimintaelimessä.

Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelun edustuksellisessa yhteistoiminnassa.

Työsuojelun yhteistoimintasopimus ohjaa sitä, millaisia asioita työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään.

Lainsäädäntö ja sopimukset määrittelevät työsuojelun yhteistoimintaa

Sopimuksessa työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä ja ansiomenetyksen korvauksesta määritellään työsuojeluvaltuutetun ajankäytön määräytymisen periaatteet. Voimassa oleva sopimus on vuodelta 2011. Sopimukset ja niiden soveltamisohjeet löytyvät KT:n yleiskirjeistä 32/2011 ja 3/2013.

Kuukausipalkkaisen varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus on 1.8.2020 alkaen 95 euroa ja 1.4.2021 alkaen 96 euroa kuukaudessa.

Mikäli työsuojeluvaltuutetun edustamien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä on 700 tai enemmän edellä mainittu korvaus on kuitenkin 1.4.2020 alkaen 260 euroa, 1.8.2020 alkaen 263 euroa ja 1.4.2021 alkaen 266 euroa kuukaudessa. Tämä korotettu korvaus on voimassa määräajan 1.4.2020–28.2.2022. Jos työsuojeluvaltuutettu toimii osa-aikaisena, maksetaan korvaus suhteessa osa-aikaisen työsuojeluvaltuutetun työaikaprosenttiin.

Työsuojelun yhteistoimintaorganisaation tehtävänä on tukea yhdessä työterveyshuollon kanssa linjaorganisaatiota työsuojelutyössä sekä toimia asiantuntijaroolissa.