Työnantaja huolehtii työterveyshuollon järjestämisestä

Työnantajan on järjestettävä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto työntekijöilleen. Lisäksi työnantaja voi halutessaan järjestää myös sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluita.

Työnantaja voi huolehtia työterveyshuollosta
  • terveyskeskuksen kautta
  • järjestämällä palvelut itse
  • ostamalla ne yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Kela maksaa työnantajalle korvausta työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.   

Työterveyshuollon tavoitteena on 
  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy
  • työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työuran eri vaiheissa
  • terveellinen ja turvallinen työ ja työympäristö
  • hyvin toimiva työyhteisö.

Työnantaja on myös vastuussa siitä, että työpaikan terveysvaarat tunnistetaan ja poistetaan.

Mikäli terveysvaaroja ei voida kokonaan poistaa, vastaa työnantaja vaarojen minimoinnista ja terveydellisen merkityksen arvioinnista yhdessä työterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.