Blogi
Markku Jalonen
Markku Jalonen

Työmarkkinoilla tarvitaan lisää luottamusta

Markku Jalonen bloggaa

Kielitoimiston sanakirjan mukaan luottamus on ”tunne tai varmuus siitä, että johonkin voi luottaa, ja että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä”.

Edelleen pitää paikkansa myös vanha sanonta, että luottamuksen voi menettää hetkessä, mutta sen saaminen takaisin kestää pitkään.

Kun arvioi viime aikojen hallituksen ja ay-liikkeen kiistaa työsopimuslaista ja sitä seuranneita poliittisia työtaisteluita, luottamuspula on ollut yksi keskeinen syy kärjistyneeseen tilanteeseen.

Vastaavia tilanteita syntyy tämän tästä myös varsinaisten työmarkkinaosapuolten, työnantajien ja palkansaajien välillä neuvottelu- ja sopimustoiminnassa niin keskusjärjestö-, toimiala kuin paikallisella tasolla.

Yleensä osapuolten välinen luottamus lisää edellytyksiä saada aikaan ratkaisuja ja sopimuksia. Kun luottamusta on, se vähentää myös erimielisyyksien ja kriisien todennäköisyyttä ja lukumääriä. Luottamuksen puute toimii päinvastoin.

Työmarkkinoilla luottamus syntyy pitkälti tekojen ja kokemusten kautta. Selviytyminen vaikeista tilanteista sekä tulokseen pääseminen vahvistavat yhteistä kokemusta ja luottamuspohjaa. Lisäksi neuvottelijat oppivat kovissa väännöissä tuntemaan toisensa.

Viime kädessä kysymys on aina ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Kykenemmekö kuuntelemaan toisen osapuolen ajatuksia ja esityksiä, vaikka ne poikkeavatkin omista lähtökohdista?

Kunkin toimi- ja sopimusalan neuvottelukulttuurilla ja sen ylläpitämisellä on keskeinen merkitys luottamuspääoman syntyyn. Pelkistäen voi kysyä, onko neuvottelukulttuuri ratkaisuhakuinen vai erimielisyyshakuinen?

Neuvotteluosapuolet ja neuvottelijat saattavat vaihtua. Tällöin on tärkeää ajaa sisään uudet neuvottelijat kunkin alan käytäntöihin.

Jatkuvan neuvottelun periaatteen soveltamisesta ja kokeilusopimuksista on saatu kunta-alalla hyviä tuloksia. Jo sopimuskauden aikana erilaiset työryhmät ja neuvottelijat työstävät sopimusmääräyksiä, jolloin varsinaisissa sopimusneuvotteluissa on olemassa pohjaesitykset, ja neuvottelijat tuntevat toisensa.

Luottamusta edistävät myös yhteiset hankkeet työelämän kehittämiseksi. Kunta-alalla hyviä esimerkkejä tästä ovat kunta-alan työelämän kehittämisohjelma (Kunteko 2020) ja työn murroksen käsittely.

Julkisuus ja etenkin sosiaalinen media asettavat tänä päivänä aivan uudenlaisia hankauksia työmarkkinaosapuolten väliseen luottamukseen verrattuna esimerkiksi kymmenen vuoden takaiseen aikaan.

On hyvä muistaa, että loppujen lopuksi kyse on hyvin arkisesta työstä ja vuorovaikutuksesta eri osapuolten välillä. Sovituista pelisäännöistä kiinni pitäminen on tärkeää luottamuksen säilymisen kannalta. Luottamuksen edistämistä ei voi ulkoistaa, vaan se on aina ensisijaisesti osapuolten vastuulla.

Vaikka julkisuus usein kärjistää osapuolten näkemyksiä ja nostaa kiistat esille, yleisesti ottaen luottamus työmarkkinaosapuolten välillä on kohtuullisella tasolla. Työtä luottamuksen eteen on kuitenkin tehtävä joka päivä.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisää kirjoittajalta