Blogi
Markku Jalonen
Markku Jalonen

Työllisyyteen kaivataan lisäpanostuksia

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalosen kolumni KT:n uutiskirjeessä 29.9.2016 

Työttömyys on kasvanut viime vuosina ennen muuta työttömyyden pitkittymisen takia. Positiivista taas on, että nuorten työllisyystilanne on jonkin verran parantunut.

Matkaa on kuitenkin vielä reippaasti jäljellä Sipilän hallituksen asettamaan 72 prosentin työllisyysasteeseen.

Kilpailukykysopimuksen päätavoitteena on Suomen työllisyystilanteen parantaminen. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen arvioiden mukaan kiky tuo noin 35 000 uutta työpaikkaa lähivuosina. Hallituksen mukaan kiky pelkästään ei riitä, vaan työllisyystavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimia.

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat neuvotelleet tiiviisti koko syyskuun ajan toimenpiteistä, joilla lisätään työllistymistä ja lyhennetään työttömyyden kestoa. Tavoitteena on lisätä työllisyyttä vähintään 10 000 henkilöllä.

KT on ajanut neuvotteluissa työllistämis- ja työllistymiskynnyksen alentamista eri keinoin. Työllisyysasteen nostaminen on ratkaisevaa, jotta julkiset palvelut, eläkkeet ja muut etuudet kyetään rahoittamaan.

Neuvottelujen kohteena ovat olleet ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen nopeampaan työllistymiseen kannustavaksi sekä sen käyttö palkkatukeen ja starttirahaan. Pöydällä ovat olleet lisäksi ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien kertaluonteinen eläketuki ja nuorten työllistyminen. Myös pitkään työttömänä olleisiin ja heikon työhistorian omaaviin sovellettavasta uudesta palkkamallista on neuvoteltu.

Neuvottelujen loppurutistus on käynnissä ja monta vaikeaa yksityiskohtaa on vielä ratkaistavana.

Viime kädessä hallitus ratkaisee, millä keinoilla työllisyyttä voidaan vielä edistää.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja.

Lisää kirjoittajalta