Blogi
Markku Jalonen
Markku Jalonen

Vielä kerran

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalosen kolumni KT:n uutiskirjeessä 21.1.2016 

AKT:n mukanaoloa koskevan ennakkoehdon poistuminen laukaisi tien neuvottelukosketukseen. Nyt mennään perinteisemmällä kaavalla eli ensin yritetään neuvottelutulosta, joka sitten viedään eri järjestöjen hallintojen käsittelyyn. Mahdollisen sopimuksen täytyy olla joka tapauksessa hyvin kattava.

EK haluaa siirtyä ns. Suomen mallin mukaiselle liittokierrokselle jo vuoden 2017 sopimuksissa. KT:lle kävisi myös SAK:n viime syksynä esittämä tarjous, jossa vuosi 2017 olisi tasoltaan 0-linjainen ja siirtyminen ns. Suomen mallin mukaiselle liittokierrokselle tapahtuisi vuonna 2018.

Nyt neuvottelujen fokus keskittyy vielä enemmän yksikkötyökustannusten alentamiseen, jolla korvattaisiin Sipilän hallituksen kilpailukykypaketti. Tämä on ollut ja on jatkossakin vaikein pala purtavaksi.

Vaikeuskerrointa lisää se, että palkansaajakeskusjärjestöt tuovat neuvotteluihin samanaikaisesti ratkaistavaksi paikallisen sopimisen ydinkohdat ja mahdollisesti muitakin hallituksen työelämää koskevia lainsäädäntöesityksiä.

Työmarkkinasovun syntyminen edellyttää nyt kaikilta osapuolilta liikkumista omista tavoitteista.

KT on valmis omalta osaltaan hakemaan tasapuolista kompromissia.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja.

Lisää kirjoittajalta