Blogi
Markku Jalonen
Markku Jalonen

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut ns. Suomen mallista

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalosen kolumni KT:n uutiskirjeessä 21.12.2016

​Työmarkkinakeskusjärjestöt täsmensivät vielä, että tulevilla työmarkkinaratkaisuilla tuetaan kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen kilpailukykyä, pitkäjänteisesti työllisyyttä, tuottavuuden kehitystä sekä julkisen talouden tasapainoa.

Niin sanotun Suomen mallin valmistelun pitäisi alkaa heti sen jälkeen, kun kilpailukykysopimus tulee voimaan. Valmistelussa otetaan tarkemmin kantaa palkansaajien ja työnantajien näkökulmasta sopimusalan ja sen kehityksen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Valtakunnansovittelijan tulee sovittelutoimessa tukea edellä mainittuja periaatteita.

Kunta-ala on selvästi Suomen suurin yksittäinen sopimusala niin henkilömäärältään kuin palkkasummaltaan. KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat aloittaneet neuvottelut prosessista, jolla edetään kohti seuraavaa kunta-alan liittokohtaista neuvottelukierrosta.

Tavoitteena pitäisi olla, että kaikki sopijaosapuolet ja toimialat voisivat sitoutua kilpailukykysopimuksessa tarkoitettuun Suomen malliin. Tämä edellyttää avoinna olevien asioiden selvittämisen lisäksi myös eri sopimusalojen välistä tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä mallin rakentamisessa.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisää kirjoittajalta