Blogi
Markku Jalonen
Markku Jalonen

Historiallinen neuvottelutulos

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalosen kolumni KT:n uutiskirjeessä 2.3.2016 

Sopimus on laaja kokonaisuus, joka yhdistää yksikkötyökustannusten alentamisen ja keskitetyn palkkaratkaisun. Sen lisäksi siinä on sovittu mm. paikallisen sopimisen askelmerkeistä sekä muutosturvasta ja siihen liittyvästä työterveyshuollosta.

Sopimus sisältää merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Työnantajamaksujen kustannuksia siirretään pysyvästi palkansaajille. Työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuodessa ilman kompensaatiota ja julkisen sektorin henkilöstön lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019.

Kun edelliseen yhdistää vielä palkkojen keskitetysti sovitun nollalinjan vuodelle 2017, voidaan todellakin puhua ainutlaatuisesta kokonaispaketista.

Kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksuja alennetaan yhdenmukaisin perustein. Tämä on tärkeää eri työmarkkinasektoreiden kilpailuneutraliteetin kannalta. Poikkeuksellista on myös se, että kaikkien alojen työnantajamaksujen alennus rahoitetaan julkisen sektorin säästöillä.

KT ja muut sopijaosapuolet ovat SAK:ta lukuun ottamatta hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Vaikka lukujen tarkistus onkin vielä käynnissä, Sipilän hallitus pitää ratkaisun yksikkötyökustannuksia alentavaa vaikutusta riittävänä ja on ilmoittanut peruuttavansa oman esityksensä kilpailukykypaketiksi.

Kunta-alalla käynnistyvät lähiviikkoina neuvottelut siitä, miten neuvottelutulosta sovelletaan kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin. Alakohtaiset sopimusneuvottelut on käytävä toukokuun loppuun mennessä. On muistettava, että lopullisesti historiallisen sopimuksen syntyminen ratkeaa vasta kesäkuun alussa.

 

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja.

Lisää kirjoittajalta