Lausunto
9/04.01.00/2022
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää esitystä pääosin perusteltuna vallitsevassa tilanteessa.

Valtion tulee kuitenkin vastata esitetyn omavastuuajalta maksettavan työttömyysetuuden rahoituksesta.

Oletettavaa on, että omavastuupäivien määräaikainen poistaminen kasvattaa erityisesti lomautusten ajalta maksettavia ansiopäivärahoja. Tältä osin kasvavat kustannukset eivät voi jäädä Työllisyysrahaston maksettavaksi.

Mikäli työttömyysetuuden omavastuuaika poistetaan määräaikaisesti, niin valtion tulee osallistua myös muutoksen aiheuttamiin lomautusajan ansiopäivärahojen maksun kasvaviin kustannuksiin.

Muilta osin Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lla ei ole kommentoitavaa.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski

Työmarkkina-asiamies Merja Renko

 

 

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT