Lausunto
149/10/2021
Työ- ja elinkeinoministeriölle
TEM041:00/2021 ja VN/11268/2021

Hallituksen esitys työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun säädöksen voimassaolon jatkamisesta

Hallituksen esitys koskee yrittäjien työmarkkinatukioikeutta, jota koskevan väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 31.10.2021 saakka. KT Kuntatyönantajat puoltaa voimassa olon jatkamista, mikäli covid19-pandemia jatkuu.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

 

Yhteystiedot

Jorma Palola

Jorma Palola

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2588
Matkapuhelin:
+358 50 512 5300
Sähköposti:
Jorma.Palola@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen