Lausunto
11/04.01.00/2021
Valtionvarainministeriölle
Lausuntopyyntö 11.1.2021 VN/28894/2020, VN/28894/2020-VM-6

Hyvityssakkojen enimmäismäärän tarkistaminen

Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta (KT Kuntatyönantajat) on pyydetty lausuntoa hyvitys-sakkojen tarkistamisesta. KT Kuntatyönantajat kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

KT Kuntatyönantajalla ei ole huomautettavaa esitykseen hyvityssakkojen tarkistamisesta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Mika Juutinen

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT