Lausunto
250/04.01.00/2021
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Asia: VN/18706/2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamiseksi

Yleiset huomiot asetusluonnoksesta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamiseksi. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT katsoo, että ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä tulee olla selkeä ja yksinkertainen. Nykyistä, vuodesta 2018 voimassa ollutta, rahoitusjärjestelmää on mm. koulutuksen järjestäjien toimesta pidetty monimutkaisena ja tulkinnanvaraisena. KT pitää tärkeänä, että rahoitusjärjestelmän toimivuutta arvioitaisiin kokonaisuutena ja vasta sitten tehtäisiin rahoitusjärjestelmään tarvittavat muutokset, jotta rahoitusjärjestelmä on riittävän ennakoitava ja vakaa.

Huomiot ehdotetusta opiskelijavuoden määritelmästä

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että opiskelijavuoteen kuuluviksi päiviksi ei lueta heinäkuuhun kuuluvia päiviä, jos opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa on tavoitteeksi sovittu koko tutkinnon tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä on yleistynyt kesäaikana oppisopimuksen tai koulutussopimuksen kautta suoritettavat opinnot. Nämä kesäajan opintojaksot työpaikoilla on merkittävä osa opintojen edistymisessä tavoiteaikaa nopeammin ja opiskelijat saavat mahdollisuuden siirtyä nopeammin työelämään. Yhteiskunnan näkökulmasta oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tehokasta.

Nopeampi työhön siirtyminen kasvattaa taas osaltaan työllisyysastetta ja vastaa työmarkkinoilla vallitsevaan osaajapulaan. Tämän vuoksi Kunta-ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää tärkeänä sisällyttää esitykseen sellaiset poikkeamat, jotka mahdollistavat ja kannustavat opiskelijoiden opintojen suorittamista myös heinäkuussa. Mallissa on myös otettava huomioon, että yhä useampi ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittava on yli 20-vuotias. Kesäaikana tapahtuva opintojen suorittaminen on erityisen tärkeää aikuisopiskelijoille.

Huomiot tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen kustannuskertoimista

Huomiot majoituksen korotuskertoimista

Huomiot tutkintotyyppikertoimista

Huomiot yrittäjän oppisopimuskoulutuksen työelämäpalautteen keräämisestä ja laskennasta

Muut huomiot

Osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Sanja Mursu

osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2093
Matkapuhelin:
+358 40 515 9978
Sähköposti:
sanja.mursu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT