Lausunto
Työ- ja elinkeinoministeriölle
Lausuntopyyntö TEM100:00/2020, VN/22476/2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ns. kausityölain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan ns. kausityölakia muutettavaksi muun muassa siten, että kausityöntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa Suomessa ollessaan helpotetaan ja työnantajan hallinnollista taakkaa kevennetään työntekijätietojen ilmoittamisen osalta.

KT Kuntatyönantajat pitää hallinnon ja lupaprosessien joustavoittamista sekä työnantajien hallinnollisen taakan keventämistä perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. Lakiesityksen sisältöön KT Kuntatyönantajilla ei ole huomautettavaa.  

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski

Työmarkkinalakimies Maarit Lehtinen

Maarit Lehtinen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2210
Matkapuhelin:
+358 50 466 4953
Sähköposti:
Maarit.Lehtinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT