Lausunto
275/10/2018
Työ- ja elinkeinoministeriölle
Lausuntopyyntö TEM/092:00/2018

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksellä selvennetään eräiltä osin työttömyysetuuden muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Kuntatyönantajat pitävät esitystä tarpeellisena ja pe­rusteltuna. Esitykseen ei ole huomautettavaa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Työmarkkina-asiamies Merja Renko

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT