Lausunto
87/10/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausuntopyyntö OKM021:00/2018

Lausunto ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamiseksi. Asetusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteita ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 g §:n nojalla opiskelijapalautetta ja sen keräämistä koskevat pykälät.

KT Kuntatyönantajat pitää myönteisenä, että opiskelijapalautetta ja sen keräämistä koskevat pykälät lisätään asetukseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista. Samalla KT Kuntatyönantajat tuo esille, että työelämäpalautetta ja sen kokoamista koskevat pykälät tulisi jatkossa lisätä po. lakiin.

KT KUNTATYÖNANTAJAT

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola