Yleiskirje
27/2022
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvaukset sekä mediapalkkiot 1.12.2022 lukien

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Suomen Muusikkojen Liitto ry ovat sopineet soitin- ja pukukorvauksista 1.12.2022–30.11.2023 liitteestä 1 ilmenevällä tavalla sekä mediapalkkioista 1.12.2022–30.11.2023 liitteestä 2 ilmenevällä tavalla.

Soitinkorvausten ja pukukorvauksen sovitun kustannusvaikutuksen (2,48 %) mukainen korotus kohdistettiin soittimien euromääräisesti tasasuuruisiin korotuksiin. Soitinkorvauksia korotettiin 39,15 euroa. Pukukorvaus pidettiin ennallaan.

Mediapalkkiot korottuvat sovitun kustannusvaikutuksen (2,48 %) mukaisesti. Sopimuskohdan 2 (striimauspalkkiot) sisäverkossa tapahtuvaa lähettämistä koskevia säännöksiä sovelletaan, jos työnantaja on pyrkinyt käytettävissä olevin keinoin varmistamaan sen, että esitys ei näy internetissä. Osapuolet ovat sopineet myös, että kaupungilla on oikeus tallentaa lyhyitä otteita kaupunginorkesterien esityksistä ja käyttää niitä määräajan kaupungin omassa tiedotustoiminnassa ja orkesterin markkinoinnissa (sopimuskohta 3). Näistä tallenteista ei makseta korvausta.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund


Liitteet

1 Työehtosopimus kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvauksista 1.12.2022–30.11.2023

2 Sopimus mediapalkkioista 1.12.2022–30.11.2023

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT