På svenska
Yleiskirje
6/15
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.7.2015

Ohessa annetaan tiedoksi kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2014–2016 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentin määräyksessä sovitun yleiskorotuksen toteuttaminen.

Kustannusvaikutus

Palkkoja tarkistetaan 1.7.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on 0,3 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Yleiskorotus 1.7.2015 lukien

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.7.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan.

Työkokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.7.2015 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.7.2015 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä ​ €/tunti ​
Perustuntipalkan
korotus snt/tunti​
I  ​ A​ 12,31–14,33 5
B​ 10,95–12,95 ​ 4
C​ 10,14–11,56 ​ 4
II ​ A ​ 9,71–10,65 ​ 4​
B​ 9,52–10,20​ 4
III  ​ 9,28–9,98​ 4​
IV  ​ 8,59​ 4​
O  ​ 8,83​ 4​
Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden palkat ​
8,02–8,24​
4​
 

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Urakkapalkkaus 1.7.2015 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 0,3 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 0,3 prosenttia.
 
Tavoiteansiot 1.7.2015 lukien, euroa/tunti
 
Taso I ​
16,17–20,02
Taso II 
14,48–17,90​​
Taso III ​
13,91–16,30​
Taso IV ​
13,28–15,53​
Taso V ​
12,35–14,40​
Taso VI ​
11,27–13,11​

Keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:
 
Vuoden 2014 III–IV ja vuoden 2015 I ja II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,3 prosenttia.
 
Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.
 
Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri,
puh. 09 771 2381 tai 050 527 1097.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen
 

Lisätietoja

Suvi Kämäri, johtava työmarkkina-asiamies +358 9 771 2381, +358 50 527 1097