På svenska
Yleiskirje
8/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot 1.2.2010 lukien

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot perustuvat valtakunnansovittelijan 23.11.2007 tekemään sovintoehdotukseen Suomen Konepäällystöliitto Finlands Maskinbefälsförbund ry:n (SKL) ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) välisen työriidan ratkaisemiseksi. Sovintoehdotus koskee kaikkia kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevia SKL:n jäseniä.

Koska kumpikaan osapuoli ei ole irtisanonut sovintoehdotusta, sen ehdot ovat voimassa myös 1.2.2010 jälkeen toistaiseksi sovintoehdotuksen mukaisin irtisanomisehdoin.

SKL:n jäseniin noudatetaan 1.2.2010 lukien kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-10) mukaisia virka- ja työehtoja eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin tarkennuksin.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Suomen Konepäällystöliiton välillä on työehtosopimuslain ja kunnallisen virkaehtosopimuslain mukainen työrauhavelvoite sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen voimassaoloajan.

Sovintoehdotus on toimitettu kuntiin ja kuntayhtymiin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä 25/07, jonka ohjetekstit ovat edelleen voimassa soveltuvin osin.

Paikalliset järjestelyvaraerät 2010

SKL:n pääluottamusmies tai luottamusmies neuvottelee ja pyrkii yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa ennen ratkaisun tekemistä TS-10 allekirjoituspöytäkirjan 2 ja 3 §:n mukaisten paikallisesti käytettävien järjestelyerien käytöstä allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti. Työnantajan on huolehdittava siitä, että järjestelyeriä täytäntöön pantaessa SKL:n jäseniin sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin henkilöstöön.

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen, puh. 09 771 2111 tai 050 357 4335.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Kehittämispäällikkö Jorma Palola

Johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen