På svenska
Yleiskirje
6/09
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

Uudistettu virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tuli voimaan 1.1.2009 lukien.

Virka- ja työehtosopimuksen tekstejä ja taulukkoa edunsaajille suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta on muutettu samalla tavalla kuin yksityisen sektorin vakuutusehtojen osalta on sovittu.

Osapuolet neuvottelevat vuosittain joulukuussa ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun tarkistamisesta.

Edunsaajien yhdenmukaisen kohtelun kannalta on tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät noudattaisivat Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin ja Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan tulkintoja myös silloin, kun kunta tai kuntayhtymä itse suorittaa edun edunsaajille.

Kunnallinen työmarkkinalaitos kehottaa kuntia/kuntayhtymiä kiinnittämään huomiota ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tiedottamiseen edunsaajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                 Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                                     Margareta Heiskanen

Liitteet (pdf)

1.Virka- ja työehtosopimus kunnan/ky:n palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta
2.Sopimus Tehy ry:n yhtymisestä virka- ja työehtosopimukseen