På svenska
Yleiskirje
14/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) muutokset

Oheisena lähetetään tiedoksi OVTES:n muutokset, jotka tulevat voimaan 1.6.2006 sekä työsuhdematkalipun käyttöönoton mahdollistava sopimusmuutos (liite). Työsuhdematkalipun käyttöönottoa koskevia ohjeita on annettu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 7/2006.

Kesäkuu 2006                    

Kesäkuun alusta korotetaan viranhaltijan/työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 2,1 %:lla. Korotukseen sisältyy yleiskorotus 1,4 % sekä vuoden 2006 liittoerä 0,4 % ja tasa-arvoerä 0,3 %. Liitto- ja tasa-arvoerä maksetaan yleiskorotuksena OVTES:n 2005-2007 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaan, koska muista sopimusmuutoksista ei saavutettu neuvottelutulosta. Sopimusosapuolet sopivat allekirjoituspöytäkirjasta poiketen palkantarkistuksen toteuttamisesta kesäkuussa yleiskorotuksen kanssa samanaikaisesti. Tästä johtuen kesäkuussa ei makseta erillistä kertasuoritusta. 

Henkilökohtainen palkanlisä ja henkilökohtainen lisä

A osion 18 §:n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella, jos työnantaja on näin päättänyt. B osion 25 §:n, C osion liitteen 4 14 §:n, liitteen 5 13 §:n, liitteen 6 9 §:n, liitteen 8 7 §:n ja liitteen 9 11 §:n henkilökohtaista palkanlisää pienennetään liitto- ja tasa-arvoerän (0,7 %) suuruisella peruspalkan korotuksella. 

Paikalliset erät                    

Koska vuoden 2006 liitto- ja tasa-arvoerän käytöstä ei päästy sopimukseen, erät maksetaan yleiskorotuksena. Tämän vuoksi mitään paikallista järjestelyvaraerää ei ole käytettävissä 1.8.2006. Myöskään kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003-2007 sovitun sopimuksen 1.9.2006 kehittämiserää ei ole käytettävissä paikallisesti. Tehtävien vaativuusarvioinnin toteutumisen siirtymisestä on tiedotettu palkka-asiamiehille 10.3.2006 sähköpostitse. 

Kehittämiserä                     

Vuoden 2006 kehittämiserän käytöstä ei ole päätetty. Mahdollisesta erän yhdistämisestä vuoden 2007 kehittämiserän kanssa siten, että erät toteutetaan vuonna 2007, tullaan informoimaan myöhemmin, kun ratkaisu on tiedossa. Nopea ajankohtaistiedotus osoitetaan palkka-asiamiehille sähköpostilla, kuten tehtiin maaliskuussa 2006.

Kesäkuun alussa voimaan tulevat euromääräiset palkat löytyvät juuri ilmestyneestä OVTES:n 2. uudistetusta painoksesta ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilta. Lisäksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilla on opettajien ylitunti- ja tuntipalkkioiden laskentaohjelma, johon on päivitetty kesäkuun alusta voimaan tulevat palkat. Huomattakoon, että ammatillisissa oppilaitoksissa muutamat hinnoittelutunnukset ovat muuttuneet. Muuttuneista koodeista on maininta ko. hinnoittelutunnuksen kohdalla kotisivuilla olevassa taulukossa.

OVTES:sta 2005-2007 on otettu 2. painos, johon sisältyy 1.6.2006 voimaan tulevat euromääräiset palkat. Kirjan tilaamisesta on tiedotettu yleiskirjeellä 11/2006.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                 Vuokko Piekkala

LIITTEET (pdf) 
1.Virka- ja työehtosopimus OVTES:n 2005-2007 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n toteuttamisesta 
2.Työsuhdematkalipun käyttöönoton mahdollistama sopimusmuutos (OVTES) osio A 6 § 4 mom. soveltamisohje

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT