På svenska
Yleiskirje
4/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen C-palkkataulukot sekä euromääräiset palkat ja palkkiot 1.3.2004 alkaen

Oheisena lähetetään tiedoksi ja täytäntöön pantavaksi 1.3.2004 voimaan tulevat C-palkkataulukot, ylituntipalkkioiden laskentataulukko sekä euromääräiset palkat ja palkkiot.

Samalla muistutetaan OVTES 2003-2004 sisältyvistä 1.3.2004 voimaantulevista sopimusmuutoksista, jotka koskevat pelkästään peruskoululiitettä. Peruskoulun lehtorin, jolla on hinnoittelutunnus 4 03 04 00 5 ja vastaavan tuntiopettajan (4 03 07 03 8), palkkaluokka nousee palkkaluokaksi C53, mutta ylituntipalkkioperuste säilyy entisenä palkkaluokkana C52. Samaan aikaan erityisopetuksen opettajan, jolla on hinnoittelutunnus 4 03 04 01 2 ja vastaavan tuntiopettajan (4 03 07 04 4), palkkaluokka nousee palkkaluokaksi C53. Erityisopetuksen opettajan palkkaluokan korotus heijastuu ylituntipalkkioperusteeseen, mutta toisaalta tämän hinnoittelutunnuksen erikoistumislisäpalkkio poistuu palkantarkistuksen yhteydessä. 1.3.2004 jälkeen erikoistumislisäpalkkiota voidaan edellytysten täyttyessä maksaa ainoastaan seuraavien hinnoittelutunnusten mukaisille luokan-/erityisluokanopettajan viranhaltijoille: 4 03 04 09 8, 4 03 04 01 4 ja 4 03 04 01 3.

Euromääräisen palkan tarkistamisesta 1.3.2004 on ohje osoitteessa www.kuntatyonantajat.fi > Sopimukset > Opetus > Palvelussuhteen ehtoihin liittyvä neuvonta ja ohjeistus.

Euromääräiset palkkiot korotetaan 1.3.2004 lukien 1,7 %:lla (OVTES osio A 3 §). Em. palkkiot ja muut palkkataulukot löytyvät osoitteesta: www.kuntatyonantajat.fi > Sopimukset > Opetus > Palkat ja palkkiot. 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Vuokko Piekkala
 
LIITTEET

  1. C-palkkataulukot 1.3.2004 lukien
  2. Ylituntipalkkioiden laskentataulukko 1.3.2004 lukien
  3. Euromääräiset palkat ja palkkiot 1.3.2004 lukien