På svenska
Yleiskirje
2/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2003-2004 palkantarkistukset vuonna 2004

Palkantarkistukset 1.3.2004 lukien

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2003-2004 (TTES) allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n määräyksen mukaisesti palkkoja korotetaan 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten, kuin jäljempänä on sanottu. TTES:n soveltamisalalla korotuksen suuruus on keskimäärin 2,4 %. Korotus sisältää yleiskorotuksen 1,9 % sekä liittoerän 0,5 %, jonka käytöstä sovitaan paikallisesti.

Perustunti- ja aikapalkat

Perustuntipalkkoja ja nuorten työntekijöiden palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 16-18 senttiä tunnilta. Näin muodostettu perustuntipalkkataulukko ja nuorten työntekijöiden palkat ovat seuraavat:

Palkkaryhmä

 

€/tunti

I

A

9,85-10,90

 

B

8,71-10,08

 

C

8,03-8,97

II

A

7,77-8,37

 

B

7,63-7,97

III

 

7,53-7,58

IV

 

6,92

O

 

7,16

Nuorten työntekijöiden palkat

6,37-6,59

Edellä esitetyn palkkataulukon sisällä olevia henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan I A -palkkaryhmässä 18 senttiä tunnilta ja I B -palkkaryhmässä 17 senttiä tunnilta. Muilta osin perustuntipalkkoja tai vastaavia korotetaan 16 senttiä tunnilta.

Työkokemuslisä

Työkokemuslisiä korotetaan siten, että työkokemuslisä on 2 palvelusvuoden jälkeen 0,41 euroa tunnilta, 4 palvelusvuoden jälkeen 0,82 euroa tunnilta ja 7 palvelusvuoden jälkeen 1,23 euroa tunnilta.

Henkilökohtainen lisä

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,7 %, kuitenkin vähintään 1 senttiä.

Työolosuhdelisä

Työolosuhdelisiä ei koroteta.

Suorituspalkkaus

Suorituspalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 1,9 %.

TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 1,9 %. Näin muodostetut tavoiteansiot, kiinteät osat ja rahaksimuuntokertoimet ovat seuraavat:

Tavoiteansiot
Taso I 12,67-15,69 €/t
Taso II 11,35-14,01 €/t
Taso III 10,89-12,77 €/t
Taso IV 10,41-12,17 €/t
Taso V 9,67-11,28 €/t
Taso VI 8,83-10,29 €/t

Kiinteät osat
Taso I 8,23- 10,20 €/t
Taso II 7,38- 9,11 €/t
Taso III 7,08- 8,29 €/t
Taso IV 6,77- 7,92 €/t
Taso V 6,28- 7,34 €/t
Taso VI 5,74- 6,68 €/t

Rahaksimuuntokertoimet
Taso I 0,0739-0,0915 €/min
Taso II 0,0662-0,0829 €/min
Taso III 0,0635-0,0745 €/min
Taso IV 0,0608-0,0710 €/min
Taso V 0,0564-0,0657 €/min
Taso VI 0,0516-0,0600 €/min

Vammaisten työllistymistyötä tekevien palkat

Vammaisten työllistymistyötä tekevien perustuntipalkkoja korotetaan prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla asianomaisen palkkaryhmän ala- ja ylärajan korotuksen keskiarvo.

Liittoerä

Liittoerän suuruus tuntia kohden on 0,5 % toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden työehtosopimuksen 19 § 6 kohdan mukaisen käytössä olevan aritmeettisen keskituntiansion summasta.

Vammaisten työllistymistyötä tekevien osalta paikallisen liittoerän suuruus on 0,5 %.

Liittoerän jakamisesta neuvotellaan paikallisesti pääsopimuksen 14 §:n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Erä on tarkoitettu jaettavaksi aikapalkkauksessa ja suorituspalkkauksessa olevien mahdollisten epäkohtien poistamiseksi. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyvaran käytöstä.

Keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 19 §:n 6 kohdassa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava.

Vuoden 2003 II, III ja IV vuosineljänneksien perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 2,4 %. Vuoden 2004 I vuosineljänneksen perusteella laskettua keskituntiansiota korotetaan 1,6 %.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteet 1.9.2004 lukien

TTES:n soveltamisalalla on 1.9.2004 lukien paikallisesti käytettävä järjestelyvaraerä, jonka suuruus on vähintään 0,5 % sopimusalan palkkasummasta.

Järjestelyvaraerä käytetään perustuntipalkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen ja suorituspalkkahinnoittelujen korottamiseen. Paikallista järjestelyvaraerää käytettäessä pyritään erityisesti korjaamaan palkkaryhmien I A ja I B perustuntipalkkoja, joissa korjaustarve on suurin (ks. KT:n yleiskirje 1/2003).

Sopijaosapuolten edustajat suosittavat, että 1.3.2004 ja 1.9.2004 lukien käytettävien paikallisten erien käytöstä neuvotellaan samanaikaisesti.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                        Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi