På svenska
Yleiskirje
29/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen palkkatilasto

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt allekirjoittivat 13.11.2002 sopimuksen kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003–2007. Se on soveltamisohjeineen lähetetty tiedoksi yleiskirjeellä 1/2003. Kunta-alalla 1.3.2003 voimaan tulleita virka- ja työehtosopimuksia on muutoin selostettu yleiskirjeessä 20/2002.

Palkkatilasto

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus ei kuulu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä tehdyn sopimuksen piiriin vuosina 2003–2004. Lääkärisopimuksen palkkahinnoitteluista on kuitenkin poistettu ylärajat ja poiston yhteydessä sovittiin, että Kunnallinen työmarkkinalaitos julkaisee vuodesta 2003 alkaen tilaston, josta käy ilmi palkkahinnoittelun eri palkkaryhmien peruspalkkojen keskiarvo, mediaani sekä alin ja ylin desiili.

Oheisena (liite) lähetetään tiedoksi lääkärisopimuksen piiriin kuuluvien keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2002. Se on viimeisin käytettävissä oleva tilasto (Tilastokeskuksen kunnallinen henkilörekisteri) ja on myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilla www.kuntatyonantajat.fi. Koska tiedot ovat lokakuulta 2002, ne eivät sisällä tämän ajankohdan jälkeen tulleita sopimuskorotuksia. Todettakoon vielä, että kuntatyönantajien ei tarvitse tehdä vastaavia tilastoja henkilöstöstään.

Lokakuun 2002 jälkeen kaikkien lääkärisopimuksen piiriin kuuluvien peruspalkkoihin on tullut 1.3.2003 lukien vähintään 2 %:n suuruinen yleiskorotus. Samasta ajankohdasta lukien on käytetty vähintään 0,8 % suuruinen paikallinen järjestelyerä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Jos palkkatilastoja käytetään vertailupohjana paikallisille palkkaratkaisuille, edellä mainitut korotukset ja voimassa oleva palkkahinnoittelu on otettava huomioon.

Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvilla on seuraava paikallinen järjestelyerä 1.3.2004. Sen suuruus on 0,5 % sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta ja erä käytetään peruspalkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin. Lääkärisopimuksessa ei siis ole 1.12.2003 käytettävää paikallista järjestelyerää kuten esim. KVTES:ssä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Ulla-Riitta Parikka

LIITE   LS:n keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2002