På svenska
Yleiskirje
18/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkahinnoittelun soveltamiskysymyksiä

Oheisena lähetetään tiedoksi muistio, jossa on selostettu KVTES:n palkkahinnoittelussa esille tulleita eräitä soveltamiskysymyksiä sekä nykyistä koulutusjärjestelmää.

Muistion liitteenä on luettelo nykyisistä ammattikorkeakoulututkinnoista ja niiden jatkotutkinnoista, ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Muistion sisällöstä on neuvoteltu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen välillä ja muistio on yksimielinen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                   Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                    Heikki Saipio


LIITTEET

1. Muistio KVTES:n palkkahinnoittelun tulkintaan liittyvistä kysymyksistä

2. Tutkintoluettelot