På svenska
Yleiskirje
14/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2003–2004 tarkistamisesta 1.12.2003 alkaen

Oheisena lähetetään tiedoksi otsikossa mainittu 26.3.2003 allekirjoitettu virka- ja työehtosopimus. Sopimus perustuu 13.11.2002 allekirjoitettuun kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003–2007 tehtyyn sopimukseen, joka on lähetetty kunnille ja kuntayhtymille yleiskirjeessä 1/2003.

Sopimuksen liitteenä on C-palkkataulukko 1.12.2003 alkaen I ja II kalleuskuntaluokassa. Ylitunti- ja tuntipalkkioiden laskentataulukko säilyy entisenä. Samoin OVTES:iin sisältyvät euromääräiset lisäpalkkiot pysyvät entisinä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                        Anja Vaheri

LIITTEET

  1. Virka- ja työehtosopimus kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2003–2004 tarkistamisesta 1.12.2003 alkaen
  2. 1.12.2003 palkkojen tarkistuksen laskentaohjeita
  3. OVTES 2003–2004 euromääräisten vähimmäispalkkojen ja asteikkopalkkojen muuttuneet ala- ja ylärajat 1.12.2003