På svenska
Yleiskirje
19/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimuksen 2001-2002 allekirjoituspöytäkirjan 16 §:ssä sovitun rahaerän käyttö 1.1.2003 lukien

Lääkärisopimuksen 2001–2002 allekirjoituspöytäkirjan 16 §:ssä on varattu palkkausjärjestelmien kehittämistyöryhmän työhön 1.1.2003 lukien 0,2 % palkkasummasta. Työryhmän työ ei ole vielä edistynyt sillä tavalla, että em. rahaerää voitaisiin käyttää työryhmässä esillä olleisiin palkkausjärjestelmän uudistuksiin. Tästä syystä edellä mainittu 0,2 % lääkärisopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta siirretään käytettäväksi paikallisesti 1.1.2003. Erä voidaan käyttää palkkausepäkohtien korjaamiseen eli peruspalkkojen tarkistuksiin niiden saattamiseksi tehtävien vaativuuden edellyttämään suhteeseen toisiinsa nähden ja toissijaisesti kokonaan tai osaksi henkilökohtaisiin lisiin.

Osapuolet suosittelevat, että eläinlääkärien palkantarkastukset kohdistettaisiin ensisijassa praktikkoeläinlääkärien tehtäväkohtaisten peruspalkkojen tarkastuksiin, ellei paikallisesti katsota tarkoituksenmukaiseksi käyttää rahaerää toisin.

Tämän yleiskirjeen sisällöstä on neuvoteltu ja saavutettu yksimielisyys AKAVA-JS:n kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka