På svenska
Yleiskirje
9/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

TS:n palkkausjärjestelmän soveltajille

Teknisten sopimuksen (TS) palkkausjärjestelmä otettiin TS-95:n mukaisesti käyttöön viimeistään 1.12.1995 lukien. Palkkaa maksetaan tehtävien vaativuuden perusteella (tehtäväkohtainen palkka) ja työssä onnistumisen perusteella (henkilökohtainen palkka).

Kunnista ja kuntayhtymistä saatu palaute osoittaa, että palkkausjärjestelmän toimivuuden tehostamiseksi kaivataan välineitä menettelytapojen selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Tämä kävi ilmi mm. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) viimeisimmästä teknistä henkilöstöä koskevasta tutkimuksesta (tiedustelu elokuulta 2000). Valtaosa vastaajista piti tarpeellisina valtakunnallisesti laadittuja lomakemalleja.

KT:n ja järjestöjen edustajien muodostamassa TS-työryhmässä on valmisteltu lomakemallit kirjallisten tehtäväkuvausten laatimiseksi sekä henkilökohtaiseen palkkaan vaikuttavien tekijöiden kuvaamiseksi.

Malleja ei ole otettu osaksi TS:ää eivätkä ne sellaisenaan sisällä arviointijärjestelmää. Tehtävä- ja henkilökohtaisten palkkojen arviointi suoritetaan TS:n ja paikallisesti käyttöön otettujen yleisten periaatteiden mukaisesti ja lomakemallien mahdollinen hyödyntäminen edellyttää, että ne soveltuvat noudatettavaan paikalliseen järjestelmään.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                   Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                   Pentti Hakola

LIITTEET
1. Lomakemallien käyttäminen
2. Tehtäväkuvauslomakemalli
3. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomakemalli