På svenska
Uutinen

Sairaalalääkärien työaikoja tutkitaan laajassa hankkeessa

Työterveyslaitos on käynnistänyt tutkimuksen, jossa kerätään tietoa sairaalalääkäreiden työajoista. Tavoitteena on selvittää työajan ja päivystystyön vaikutuksia hyvinvointiin.

Sairaalalääkärit valmistautuvat leikkaukseen leikkaussalissa. Kuva: Pixhill.

Tutkimuksessa kerätään ensimmäistä kertaa kattavasti tietoa sairaalalääkärien toteutuneista työajoista, joihin sisältyvät myös päivystystyöajat. Lääkäreiden eri päivystysjärjestelyjen vaikutuksia ei ole aiemmin tutkittu laajamittaisesti.

Tutkimuksessa on mukana useita sairaanhoitopiirejä, ja siinä hyödynnetään erilaisia aineistoja. Hanke toteutetaan 1.1.2019–30.4.2021 Työsuojelurahaston rahoituksella. KT Kuntatyönantajat ja Suomen Lääkäriliitto seuraavat hankkeen etenemistä ja tuloksia.

Työaikojen yhteyttä sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin tutkitaan seurantatietojen ja rekisteriaineistojen avulla

Hankkeen ensimmäisessä osatutkimuksessa selvitetään takautuvasti (2008–2018) rekisteriaineistojen avulla 13 sairaanhoitopiirin lääkäreiden kokonaistyöajan ja päivystystyöaikajärjestelyjen yhteyttä sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Työnantajien Titania® -työajan seurantajärjestelmistä kerätään toteutuneet päivätyön työajat ja Lääkäripäivystys-ohjelmasta toteutuneet päivystystyöajat. Työaikajärjestelmätiedot sisältävät myös tiedon poissaoloista, joilla voidaan tunnistaa sairauspoissaolot ilman sairauspoissaolon perustetta (diagnoosia). Tiedot kerätään takautuvasti ohjelmistoversioiden mahdollistamalta ajalta.

Aineistoon yhdistetään Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisteristä tiedot kaikista korvatuista työtapaturmista sisältäen ajankohdan ja tapaturman aiheuttajan (esimerkiksi neulan pisto).

Työaikojen yhteyttä hyvinvointiin selvitetään kyselyaineistolla

Toisessa osatutkimuksessa selvitetään neljän sairaanhoitopiirin sairaalalääkäreiden kokonaistyöajan ja päivystystyöaikajärjestelyjen yhteyttä koettuun työhyvinvointiin Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kyselyaineiston avulla.

Tuloksia raportoidaan sekä sähköisissä kanavissa että tieteellisissä julkaisuissa. Tietoa voidaan hyödyntää työaikakäytäntöjen kehittämisessä.

Muualla verkossa

Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat (2019–2021) -hanke Työterveyslaitoksen sivuilla >