-
webinaari, Kuntatalo

EKJ6 Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus

Kuntien, kuntayhtymien ja kuntien omistamien yhteisöjen esimiehille ja keskijohdolle on tarjolla johtamisvalmennusta EKJ-ohjelmassa, jossa kehitetään sekä oman organisaation johtamista että henkilökohtaista johtajuutta.

Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutokset, tuottavuusvaatimukset ja palvelujen uudistamistarpeet edellyttävät hyvää muutoksen johtamista yhdessä henkilöstön kanssa. Valmennusohjelmasta on eniten hyötyä organisaatiolle, jos siihen osallistuu useita esihenkilöitä tai ryhmiä samasta kunnasta tai kuntayhtymästä. Sen vaikuttavuus syntyy siitä, että johtamisvalmennukset kytketään organisaation kehitystyöhön ja muutosten johtamiseen.

Valmennus tarjoaa organisaatiolle tukea:

 • strategian toteuttamiseen ja muutosten läpivientiin
 • johtamisen kehittymiseen työyhteisö- ja organisaatiotasolla
 • organisaation kehittämistoimintaan ja sen etenemiseen.

Valmennus tarjoaa esihenkilölle:

 • tukea esihenkilöosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa
 • apua oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen
 • mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden äärelle, verkottua ja saada vertaistukea.

Ohjelman sisältö

 • 1. johtamisfoorumi : Strateginen johtaminen ja kompleksisuus. 
 • 2. johtamisfoorumi : Minä esimiehenä ja asiakaslähtöinen organisaatio
 • 3. johtamisfoorumi : Tuloksellisuus ja Lean-ajattelu
 • 4. johtamisfoorumi : Työelämän ja johtamisen muutos
 • 5. johtamisfoorumi : Toimintakulttuurin muutos ja sen johtaminen

Lisätiedot:

Hinta 1700€ + ALV / henkilö. 

EKJ-ohjelman taustalla ovat Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Keva, Avaintyönantajat Avainta ry ja Kuntarahoitus. Kuntaliitto myöntää ohjelman suorittaneille EKJ-sertifikaatin. Hyväksytysti suoritetusta kokonaisuudesta on lisäksi mahdollista saada Jyväskylän yliopiston myöntämät 5 opintopistettä. Noin vuoden kestävän johtamisvalmennuksen käytännön järjestelyistä vastaa FCG Oy. 

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >