-
verkkokurssi

Palvelussuhdeasioiden mestari

Verkkokurssi perehdyttää tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin.

Kurssi on tarkoitettu erityisesti esihenkilöille, joilla on perustiedot työlainsäädännön sekä KVTES:n keskeisestä sisällöstä.

Kouluttajina toimivat KT:n työmarkkinalakimies Maarit Lehtinen ja johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo sekä  hallintojohtaja Noora Nordberg Vihdin kunnasta.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Kurssin suorittaminen edellyttää keskimäärin kolmen päivän työpanosta. Suurimpaan osaan tehtävistä annetaan henkilökohtainen palaute.

Ohjelma

Palvelussuhteen alkaminen

• Virka- vai työsuhde?
• Palvelussuhteen määräaikaisuus
• Koeaika palvelussuhteen ehtona
• Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen
• Virkavaali

Työaika

• Työn johto- ja valvontaoikeus
• Työvuoroluettelon suunnittelu
• Mikä on työaikaa?
• Lepotauko
• Työaikamääräysten soveltaminen

Palkkaus

• Palkkausmääräysten soveltaminen
• Palkan osat
• Palkan määräytyminen

Palvelussuhteen kesto ja sen aikana tapahtuvat muutokset

• Määräaikainen työsuhde
• Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

Vuosiloma ja virkavapaat

• Vuosilomamääräysten soveltaminen
• Vuosiloman vahvistaminen ja säästäminen
• Sairausloma
• Työvapaa ja työnteko
• Työ- ja virkavapaamääräysten soveltaminen

Palvelussuhteen päättyminen

• Palvelussuhteen päättymistavat
• Palvelussuhteen päättymiseen liittyvä menettely
• Määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 490,00 EUR + alv 24 %. 
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan FCG:n sivuilta >