-
Verkkokoulutus

OVTES-mestari

Kurssin tavoitteena on oppia soveltamaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES) sekä työlainsäädäntöä käytännön tilanteisiin. Kurssilla keskitytään b-osion eli yleissivistävän koulutuksen määräyksiin.

Kurssi soveltuu peruskurssiksi peruskoulun ja lukion palkka- ja henkilöstöhallinnolle ja esihenkilöille.

1. Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen

• Virka- vai työsopimussuhde
• Määräaikainen virkasuhde
• Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottaminen
• Virkasuhteen päättyminen

2. OVTES:n palkkausmääräykset

• OVTES A-osion palkkausmääräykset
• OVTES B-osion palkkausmääräykset

3. OVTES:n työaikamääräykset

• OVTES A-osion työaikamääräykset
• OVTES B-osion työaikamääräykset

4. Tuntiopettajat

• OVTES A-osion tuntiopettajia koskevat määräykset
• OVTES B-osion tuntiopettajia koskevat määräykset

5. Virantoimituksen keskeytys

• Vuosilomamääräykset (A-osio)
• Virkavapaan vaikutus palkkaukseen (A-osio)
• Sairauslomaa ja perhevapaita koskevat määräykset (A-osio)
• Virantoimituksen keskeytys (B-osio)

Hinta ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen hinta on 490,00 EUR + alv 24 % per henkilö
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.


Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >