-
webinaari

Matkakustannusten korvaukset palkanlaskennassa

Koulutuspäivässä korvauksia käsitellään sekä verottajan että KVTES:n näkökulmasta. Lisäksi käydään lävitse verottajan vaatimuksia matkakustannusten korvausten verovapaudelle ja peilataan verovapautta työehtosopimusten määräyksiin.

Kouluttajina toimivat KT:n työmarkkina-asiamies Merja Renko ja Verohallinnon toiminnallinen vastaava Sari Wulff.

Koulutus on tarkoitettu kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien palkkaus- ja palvelussuhdeasioita hoitaville.


Kustannusten korvausten solmukohtia avataan käytännönläheisesti esimerkkien avulla osallistujien etukäteen esittämien kysymysten pohjalta. Lähetä kysymykset ennakkoon osoitteeseen tarja.heikkinen@fcg.fi.

 

Ohjelma

9.30 Tervetuloa koulutukseen!
Koulutuspäällikkö Tarja Heikkinen, FCG

KVTES:n määräykset matkakustannusten korvauksista

 • Yleiset määräykset: virka-, virantoimitus- ja työmatka
 • Matkustamiskustannusten korvaukset
 • Päiväraha- ja osapäiväraha
 • Muut korvaukset
 • Ulkomaille tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaukset
 • Matkalaskun laatiminen ja esittäminen, korvausten maksaminen

11.30 Lounastauko

12.30 Matkustamiskustannusten korvaukset

 • Matkan erilaiset käsitteet verotuksessa
 • Mitä voidaan korvata verovapaasti?
 • Milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua?
 • Verohallinnon ohjeet

Työehtosopimusten vaikutus

 • KVTES:n, OVTES:n ja KirVESTES:n säännösten erot verotuksen normistoon

Erityistilanteita

 • Erityisalojen päivittäiset matkat ja kakkosasunto
 • Tilapäistyöntekijät, vuokratyöntekijät ja liikkuvan työn tekijät
 • Työharjoittelijat
 • Etätyöntekijät
 • Matkat vapaa-ajan asunnolta
 • Vapaa-ajan yhdistäminen työmatkaan

Koti- ja ulkomaan päivärahat, ateriakorvaukset

 • Matkavuorokausi, matkan alkaminen ja päättyminen
 • Aterioiden vaikutus päivärahaan
 • Ulkomaan päiväraha: minkä maan mukaan päiväraha määräytyy?

Veronalaiset matkakustannusten korvaukset

 • Mistä voidaan jättää ennakonpidätys toimittamatta?
 • Miten ilmoitetaan tulorekisteriin?

Mitä matkalaskulta vaaditaan?

Miten kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin?

Vastauksia osallistujien etukäteen esittämiin kysymyksiin

15.30 Koulutuspäivän päätös

 

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 290,00 EUR + alv 24 %. 
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.