-
webinaari

Jaksotyön suunnittelupäivä

Koulutuspäivä perehdyttää jaksotyön sopimusmääräyksiin ja työvuorojen suunnitteluun, se sopii hyvin kuntasektorin jaksotyön työvuoroja suunnitteleville esihenkilöille ja palkanlaskijoille.

Koulutuspäivä perehdyttää jaksotyön sopimusmääräyksiin ja työvuorojen suunnitteluun. Päivän aikana käsitellään myös jaksotyötä joustavana työaikajärjestelmänä käytännön työvuorosuunnittelun kannalta ja tutustutaan työvuorojen suunnitteluun Titania-ohjelmalla.

Kouluttajina toimivat KT:n työmarkkinalakimies Eeva Nypelö ja Antero Latva CGI:ltä.

 

Ohjelma

9.00 Koulutus alkaa

 • Koulutuksessa käydään seuraavia asioita:
 • Työnantajarooli ja esimies työnantajan edustajana
 • Toiminnan tarpeet työvuorosuunnittelun lähtökohtana
 • Työvuoroluettelon suunnittelun perussäännökset ja määräykset
 • Työajaksi luettava aika
 • Lepoajat
 • Epämukavat työajat ja työaikakorvaukset
 • Jaksotyöaikajärjestelmän keskeiset määräykset harjoitustehtävien avulla
 • Jaksotyön soveltaminen
  • Täydet jaksot
  • Keskeytyneet jaksot
  • Osa-aikaiset ja lyhytaikaiset jaksotyössä

Osallistujien esille ottamat kysymykset.

16.00 Koulutus päättyy

 

Hinta ja ilmoittautuminen

340,00 EUR + alv 24%. Koulutuksen järjestää FCG Oy.