-
Tampere
Tampereen yliopisto

Uudista ja vaikuta palveluosaamisella -erikoistumiskoulutus

Uudista ja vaikuta palveluosaamisella on kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen erikoistumiskoulutus, joka toteutetaan Tampereen, Lapin ja Vaasan yliopiston sekä Åbo Akademin yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai muutoin riittävät tiedot ja valmiudet omaaville henkilöille, joilla on työkokemusta julkisista palveluista ja niiden rajapinnasta. Työkokemus voi olla julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Uudista ja vaikuta palveluosaamisella -koulutuksen suorittanut henkilö on kunta- ja alueyhteisöihin liittyvän palvelutoiminnan hallinnan ja kehittämisen asiantuntija. 30 opintopisteen opintokokonaisuus sisältää lähi- ja etäopintoja sekä lopputyön/käytännönläheisen kehittämisprojektin.

Työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus on luotu yhteistyössä KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton, Kevan ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kanssa. 

Koulutus alkaa maaliskuussa 2020. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.2.2020.

Koulutusohjelman kokonaishinta on 3150 euroa. Hinta sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun koulutuspäivinä.

Ilmoittautuminen