-
webinaari

Opettajien kelpoisuudet ja rekrytointi yleissivistävässä koulutuksessa

Webinaari perehdyttää yleissivistävän koulutuksen opettajakelpoisuuksiin, opettajien rekrytointeihin liittyviin menettelytapoihin, tuntiopettajien palvelussuhteen ehtoihin, määräaikaisuuden perusteisiin sekä hinnoitteluun liittyviin kysymyksiin. Päivän aikana käydään läpi käytännön esimerkkejä sekä oikeustapauksia

Koulutus sopii asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa yleissivistävän koulutuksen opettajakelpoisuuksista sekä opettajien rekrytoinnista ja siihen liittyvistä menettelytavoista.

Kouluttajana toimii KT:n työmarkkinalakimies Teija Metsaranta.

Ohjelma

9.30 Koulutus alkaa

Opettajien kelpoisuussääntely

 • kelpoisuusasetus 986/1998 yleispiirteittäin
 • siirtymäsäännökset
 • ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnistaminen ja rinnastaminen
 • erivapaudet
 • korkeakoulututkintojen järjestelmä

OVTES ja opettajien kelpoisuudet yleissivistävässä koulutuksessa

 • ”vanhat” kelpoisuudet ja siirtymäsäädökset
 • rehtorikelpoisuus ja opettajakelpoisuudet
 • OVTES-hinnoittelut –käytännön esimerkkejä
 • osallistujien etukäteen lähettäminen kysymysten läpikäyntiä

Yleissivistävän koulutuksen kelpoisuudet ja OVTES:n määräykset

 • käytännön esimerkkejä eri liitteiden hinnoittelutunnuksista ja niiden käyttämisestä
 • osallistujien etukäteen lähettämien kysymysten läpikäynti
 • epäpätevyysalennukset

Opettajien rekrytointi ja menettelytavat

 • virka vai tuntiopettaja
 • toistaiseksi vai määräajaksi
 • määräaikaisen palvelussuhteen käyttäminen
 • ei-kelpoisen opettajan ottaminen
 • hakumenettely
 • ansiovertailu ja harkintavallan käyttäminen
 • päätöksenteko
 • koeajan käyttäminen
 • muutoksenhaku
 • osallistujien etukäteen lähettämien kysymysten läpikäynti

15.30 Koulutus päättyy

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 340,00 EUR + alv 24 %. 
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >