-
Helsinki + striimaus

KT-yhteyshenkilöiden koulutusohjelma, 1. jakso

Koulutuksesta saa kokonaiskuvan KT-yhteyshenkilön roolista ja tehtävistä, perehdytyksen työ- ja virkalainsäädännön sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimusten sisältöön ja soveltamiseen sekä antaa valmiudet toimia organisaatiossa työnantajan edustajana ja sopimusten tulkitsijana.

Koulutusohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti uusille KT-yhteyshenkilöille sekä tehtävää muun toimen ohessa hoitaville. Koulutus soveltuu myös muille henkilöstöhallinnon asiantuntijoille.

Tavoitteena olisi järjestää jaksot lähiopetuksena, ja paikkana olisi Helsinki. Ensimmäinen jakso  striimataan, joten osallistua voi etänä.

Koulutusohjelman sisältö:

1. jakso 10.–11.6.2020

 • Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuus
 • KT-yhteyshenkilön rooli ja tehtävät
 • Paikallinen sopiminen
 • Työnantajan direktio-oikeus
 • Luottamusmiesluku
 • Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen

2. jakso, 10.–11.9.2020

 • KVTES:n keskeiset vuosilomamääräykset, työaikamääräykset sekä virka- ja työvapaat
 • KVTES:n palkkausmääräysten pääsisältö, kannustava palkkaus ja palkitseminen

3. jakso, 29.–30.10.2020

 • Sektorikohtaiset erityispiirteet
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöhallinnossa

1. jakson ohjelma

Kouluttajina toimivat KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, työmarkkina-asiamies Merja Renko, työmarkkinalakimies Eeva Vesterbacka, ja työmarkkinalakimies Janna Rantanen.

Keskiviikko 10.6.

9.00 ilmoittautuminen, aamukahvi

9.30 Koulutusohjelman avaus

 • Tavoitteet
 • Työskentelymenetelmät
 • Osallistujien odotukset

10.00 Ajankohtaiskatsaus 

KT-yhteyshenkilön rooli ja tehtävät

KT-yhteyshenkilö KT Kuntatyönantajien yhteistyökumppanina

Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuus

Paikallinen sopiminen – ”Neuvoteltava, kuultava, sovittava…”

 • Kuntatyönantajan rooli paikallisissa neuvotteluissa
 • Mistä paikallisesti on neuvoteltava ja mahdollista sopia?
 • Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvät erilaiset neuvottelu- ja sopimismenettelyt
 • Ketkä voivat sopia?
 • Tarkoituksenmukainen toiminta kunnan kannalta

14.45 Luottamusmiesluku

16.30 Koulutuspäivän päätös

Päivän aikana taukoja, mkl.lounastauko. 

Torstai 11.6.

8.30 Palvelussuhteen alkaminen

 • Virka- vai työsuhteeseen?
 • palvelussuhteen alkamiseen liittyviä seikkoja
 • Toistaiseksi vai määräajaksi?
 • Koeaika

Työnantajan ja työntekijän sekä viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteen aikana pykälien ja oikeuskäytännön valossa

 • mm. esimiehen rooli työnantajan edustajana, työnantajan direktio-oikeus ja tulkintaetuoikeus
 • mm. työntekijän/viranhaltijan lojaliteettivelvollisuus
 • tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto

12.30 Palvelussuhteessa tapahtuvia muutoksia

 • Palvelussuhteen päättyminen
 • Aiheeseen liittyvää oikeuskäytäntöä

15.15 Opetusjakson päätös

Päivän aikana taukoja, mkl.lounastauko. 

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta 530,00 EUR + alv 24% / jakso

Ilmoittautuminen koskee kaikkia kolmea jaksoa, mutta jaksoihin voi ilmoittautua myös erikseen.
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >