-
Helsinki + striimaus

EKJ6 Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus

Kuntien, kuntayhtymien ja kuntien omistamien yhteisöjen esimiehille ja keskijohdolle on tarjolla johtamisvalmennusta EKJ-ohjelmassa, jossa kehitetään sekä oman organisaation johtamista että henkilökohtaista johtajuutta.

Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutokset, tuottavuusvaatimukset ja palvelujen uudistamistarpeet edellyttävät hyvää muutoksen johtamista yhdessä henkilöstön kanssa. Valmennusohjelmasta on eniten hyötyä organisaatiolle, jos siihen osallistuu useita esimiehiä tai ryhmiä samasta kunnasta tai kuntayhtymästä. Sen vaikuttavuus syntyy siitä, että johtamisvalmennukset kytketään organisaation kehitystyöhön ja muutosten johtamiseen.

Valmennus tarjoaa organisaatiolle tukea:

  • strategian toteuttamiseen ja muutosten läpivientiin
  • johtamisen kehittymiseen työyhteisö- ja organisaatiotasolla
  • organisaation kehittämistoimintaan ja sen etenemiseen.

Valmennus tarjoaa esimiehelle:

  • tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa
  • apua oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen
  • mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden äärelle, verkottua ja saada vertaistukea.

Ohjelman sisältö

1. johtamisfoorumi 10.–11.11.2020: Minä esimiehenä ja asiakalähtöisyyden kehittäminen

2. johtamisfoorumi 14.–15.1.2021: Strateginen johtaminen ja kompleksisuus

3. johtamisfoorumi 14.–15.4.2021: Tuloksellisuus ja Lean-ajattelu

4. johtamisfoorumi 1.–2.9.2021: Uusi työelämä ja johtamisen murros

5. johtamisfoorumi 2.11.2021: Toimintakulttuurin muutos ja sen johtaminen

Lisätiedot:

Hinta 1700€ + ALV / henkilö. 

EKJ-ohjelman taustalla ovat Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Keva, Avaintyönantajat Avainta ry ja Kuntarahoitus. Kuntaliitto myöntää ohjelman suorittaneille EKJ-sertifikaatin. Hyväksytysti suoritetusta kokonaisuudesta on lisäksi mahdollista saada Jyväskylän yliopiston myöntämät 5 opintopistettä. Noin vuoden kestävän johtamisvalmennuksen käytännön järjestelyistä vastaa FCG Konsultointi Oy. 

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >

Yhteystiedot

Jaana Näsänen

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+ 358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen