Publikation

Kommunala arbetstagare – Anställningshandbok för chefer

Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer har utkommit i ny reviderad upplaga. Handboken ersätter den tidigare handboken från 2008.

Handboken innehåller information om anställningens början och slut, om permitteringar och om arbetsgivarens och arbetstagarens centrala rättigheter och skyldigheter. I slutet av handboken finns en lista över ändringarna efter utgivningen.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
72 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-293-317-1
ISBN (Pdf):
978-952-293-318-8
Utgiven:
9/2015
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
4. reviderade upplagan