Publikation

Personalens ställning vid omorganiseringen av serviceproduktionen

Pärmen på publikationen om Personalens ställning vid omorganiseringen av serviceproduktionen
Välj format:

Handboken vägleder till rätt förfarande i förändringssituationer i enlighet med den kommunala arbetsgivarens intressen. Den har getts ut på svenska som en pdf-publikation.

Handboken stöder även de kommunala arbetsgivarna i beslut om ändringar i serviceproduktionen. I handboken behandlas bland annat olika sätt att producera service, såsom hyrning av arbetskraft och hur man kan skilja mellan ett arbetsavtalsförhållande och avtal om köp av service. Handboken tar också särskilt upp juridiska frågor i samband med överlåtelse av rörelse och hur överlåtelsen påverkar personalens ställning. Handboken informerar dessutom om processen med konkurrensutsättning av service. Den tar också ställning till utövandet av offentlig makt och dess inverkan på möjligheterna till konkurrensutsättning.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
62 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-213-726-5
Utgiven:
4/2011
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
2. reviderade upplagan