Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2018 - 2019

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på cirka 8 000 arbetstagare.

Timavlöning tillämpas för säsongartade arbetsuppgifter, som underhåll och renhållning av gator, park- och trädgårdsarbeten och olika bygg- och installationsarbeten.

Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 421 000 anställda.

Publiceringsår:
2018
Pris:
11.00