Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2018 - 2019

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på cirka 23 000 anställda. Avtalets största yrkesgrupp är personalen inom brand- och räddningsväsendet.

Övriga yrkesgrupper är bland annat fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Kommunerna och samkommunerna har totalt circa 421 000 anställda.

Publiceringsår:
2018
Pris:
11.00