Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2018 - 2019

Antalet lärare som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) uppgår till 62 000.

Lärarna inom kommunsektorn arbetar i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkesutbildningscenter för vuxna, yrkeshögskolor samt medborgar- och arbetarinstitut.

Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 421 000 anställda.

Publiceringsår:
2018
Pris:
13.00